ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Felek

1. Szolgáltató

Név: Angol Kalauz Kft

Székhely: 8060, Mór, Szent Borbála utca 47/B

Cégjegyzékszám: 0709034900 

Nyilvántartásba vevő szerv: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000817

Adószám: 32329571-1-07

E-mail cím: hello@angolkalauz.hu

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt 

Bankszámlaszám: 1040-1017-5052-7089-8767-1007

Ügyvezető:

Fürész-Mayernik Melinda

E-mail cím: melinda@angolkalauz.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

v: Panosys Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7500, Nagyatád, Kiszely L. u. 6.B. ép. 1. em. 3. 

Adószám: 23484191-2-14

E-mail cím: info@tudaspiac.hu

Telefonszám: +3670/941-7801

 

E-mail szolgáltató:

cégnév: Listamester online hírlevél küldő rendszer
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2051, Biatorbágy, Damjanich u. 8.
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu

 

Bankkártyás fizetést szolgáltató:

cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétán 1. I. épület 5. emelet 5.
Adószám: 25353192-2-43
Telefonszám:+36 (1) 464 7099
E-mail: hello@barion.com

(Hozzáférés a természetes személyek e-mai címéhez és a bankkártyás fizetés során használt adatokhoz. Bankkártya adatai a www.angolkalauz.hu webáruházhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.)

 

Számlázási szolgáltató:

cégnév: Billingo Technologies Zrt

székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

adószám: 27926309-2-41

telefonszám:  +36-1/500-9491

e-mail cím: hello@billingo.hu

 

 Ügyfélszolgálat: A Szolgáltató hétköznap 10-16 óra között válaszol a Felhasználó kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein.

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

2. Felhasználó

1.    Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

2.    Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a  https://oktatas.angolkalauz.hu címen.
 4. Jelen ÁSZF 2019. február 1. napján lép hatályba, ez megegyezik az ÁSZF weboldalon való közzétételének napjával. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és felhasználásra/megrendelésre hatályosak. Jelen ÁSZF annak visszavonásáig hatályos.
 5. A webáruházra külön szerződési feltételek vonatkoznak.
 6. A Szolgáltató a hatályos ÁSZF-jét internetes weboldalán teszi közzé.
 7. Jelen ÁSZF érvényes a weboldalon történő megrendelések esetén, kiterjed minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre, melyet a Felhasználó a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 8. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Felhasználó a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

III. A Szolgáltatás

1.    Szolgáltatás leírása

www.angolkalauz.hu egy blog felület, melyről két féle irányba lehet menni:

Az https://oktatas.angolkalauz.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

www.angolkalauz.hu/webaruhaz egy webáruház, melyre külön szerződési feltételek vonatkoznak.

 

2.    Regisztráció

1.    https://oktatas.angolkalauz.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.

2.    A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

3.    A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

4.    A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

5.    Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.

6.    A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3.    A megrendelés menete

 1. A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó az online terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Felhasználó ajánlatát) a Felhasználó által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem értékesíti, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Felhasználóval, amennyiben pénzmozgás történt.
 2. A Szolgáltató által forgalmazott online termékek a weboldalon kerülnek bemutatásra. Az egyes termékeknél részletes leírás található a termékekről. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Felhasználó kiválasztja az általa megrendelni kívánt terméket és a „Megrendelem” gomb lenyomásával továbblép. Ezt követően személyes adatai megadására kerül sor.
 4. Ezt követően kerül kiválasztásra a fizetés módja (bankkártyás fizetés, átutalás).
 5. Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató a vonatkozó négyzet jelölésével.
 6. Az adatok megadását követően a megrendelés, a „Megrendelem” gombra való kattintással elküldésre kerül.
 7. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Felhasználó által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
 8. A Felhasználó a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
 9. Ha a Felhasználó megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Felhasználó ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt online terméket megvásárolni.)
 10. A  Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
 11. A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

4.    Díjfizetés

 1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.
 2. Az internetes oldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.
 3. A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Felhasználó elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt online termékhez való hozzáférés biztosítása előtt e-mail-ben megkeresi a Felhasználót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az online terméket a hibás áron értékesítse.
 4. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.
 5. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.
 6. Díjfizetés:
 7. Online bankkártyás fizetés:

  7.1.. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

   

  7.2.. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a weboldalon.

   

  7.3. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

   

  7.4. A Barion bankkártyás fizetés választását követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

   

  7.5. A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

   

  7.6. A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

   

  7.7. A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

   

  7.8. A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

   

  7.9. A weboldalon a Felhasználó kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Felhasználót a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

   

  7.10. Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

   

  7.11. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

 8. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki. A Felhasználó elfogadja, hogy az ellenérték összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.
 9. Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. 
 10. Az Ismétlődő fizetés típusa: Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
 11. Az Ismétlődő fizetés lemondása: Amennyiben a Felhasználó le szeretné mondani a havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a fizetés ütemezését, abban az esetben a Felhasználónak e-mailben kell jelezni a lemondását az ugyfelszolgalat@angolkalauz.hu e-mail címen. Ebben az esetben 48 órán belül felfüggesztésre kerül az újabb fizetés. 
 12. A Felhasználó a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az ugyfelszolgalat@angolkalauz.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Felhasználó megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő. A lemondás törlésével a havidíjas anyagokhoz való hozzáférés törlődik. 

 

5.  Az Angol Kalauz VIP Klubjára vonatkozó feltételek

Az Angol Kalauz VIP Klub egy havi/évi rendszerességű előfizetéses program. Ennek díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Angol Kalauz VIP Klub előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Bankkártyás fizetésnél semmilyen plusz költség nincs!

A számlakivonatokon a “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (www.oktatas.angolkalauz.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Barion nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Barion egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy e-mailben ( melinda@angolkalauz.hu e-mail címen) az Angol Kalauz VIP Klub tagságának lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszűntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 3 nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a Felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni az Angol Kalauz VIP Klub szolgáltatásain belül kínált tananyagokat, és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

AzAngol Kalauz VIP Klub egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a megadott e-mail címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalok felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogok. Az Angol Kalauz VIP Klub belépését más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja az Angol Kalauz VIP Klubját. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.

   

 

6. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

1.    A megrendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

2.    Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Felhasználó módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

3.    A Felhasználó a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

4.    A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Felhasználóval.

 

6.                   Fizetési feltételek

A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban fizetni előre utalással és bankkártyával (Barion) lehet.

 

Előre utalással történő fizetés: a Felhasználó ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt online termék ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően Szolgáltató intézkedik az online termékhez való hozzáférés biztosításáról. A Szolgáltató banki adatairól elektronikus levélben küld tájékoztatást a Felhasználó számára.

Bankkártyás fizetés (Barion): a weboldalon a Felhasználó kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Felhasználót a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (online termék megrendelése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

7.  Teljesítési idő

A teljesítés időpontja a megrendelt online termékhez való hozzáférés biztosítása a Szolgáltató részéről. A megvásárolt termék Felhasználó részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

 

8. A szolgáltatás használata

 1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.
 3. https://oktatas.angolkalauz.hu oldalon található minden tartalom Fürész-Mayernik Melinda e.v. tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll.
 4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért a felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.
 3. A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja.
 4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

 1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 4. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.
 5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

1.    A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

2.    A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

3.    Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

4.    A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

5.    A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@angolkalauz.hu

6.    A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés, adatvédelem

1.    A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

2.    A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

3.    A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

VIII. Elállási jog, jótállás

1.    Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Felhasználót (amennyiben Fogyasztónak minősül) a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Felhasználó ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

2.    A fenti elállási jog nem illeti meg a Felhasználót a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

3.    Felhasználó tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa forgalmazott online tartalmak vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje az eléréshez szükséges adatokat a Felhasználó részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Felhasználó elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

4.    A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a letöltést megelőzően van mód.

5.    Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

IX. Szerződés megszűnése

1.    A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

2.    Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

1.    Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker-támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

2.    Ha vis maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.    A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a vis maior körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

 

XI. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Szolgáltató felé, azt postai úton (Angol Kalauz Kft., Mór, 8060, Szent Borbála utca 47/B), vagy elektronikus levél formájában (hello@angolkalauz.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

-        a Felhasználó neve, lakcíme,

-        a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-        a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-        a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-        a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

-        a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-        telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

XII. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület:

Címe:                              8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma:               06 (22) 510 310

Fax száma:                     06 (22) 510 312

E-mail cím:                    bekeltetes@fmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

-        a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

-        a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

-        az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,

-        a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

-        a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

-        a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

-        a Testület döntésére irányuló indítványt,

-        a Felhasználó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

XI. Záró rendelkezések

1.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2.    Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

3.    Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

4.    A Felhasználó weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Felhasználó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.    A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

<span style="font-size: 30